Nieuwe ouders

 

Informatie voor nieuwe ouders


Rondleidingen op de Vlieger
Rondleidingen vinden alleen plaats als er een ondersteuningsteam op de basisschool heeft plaatsgevonden en u als ouders(s)/verzorger(s) het advies gekregen heeft om bij ons te komen kijken. In geval van verhuizing is dat niet het geval en kunt u zelf contact met ons opnemen.
U kunt als ouder(s)/verzorger(s) een afspraak maken voor een rondleiding op onze school. De afspraak kunt u maken bij onze administratie (Miranda van Wieringen of Monique van der Ham). Zij zijn telefonisch te bereiken op nummer 071-5174664 van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.30 uur.
De rondleidingen vinden plaats op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend om 9.30 uur. De rondleiding duurt ongeveer 45 minuten. U wordt ontvangen door een van de adjunct directeuren; Brenda Schouls of Judith Stevens. Tijdens deze rondleiding maakt u kennis met onze school en krijgt u informatie over onze school: hoe werken wij, wat is ons aanbod. Het uitvoerig bespreken van uw kind gebeurt niet tijdens deze rondleiding, maar tijdens een ondersteuningsteam. Als duidelijk is dat SBO de juiste onderwijsplaats is voor uw kind, dan wordt De Vlieger ook betrokken bij het ondersteuningsteam. Dat is het moment voor u om gerichte individuele vragen te stellen aan ons en wij aan u. Irma Bikker, Nicolien Duivesteijn, Jolijn Molenaar of Judith Stevens sluit vanuit De Vlieger aan bij het onderteuningsteam.
Het is mogelijk dat u samen met andere ouders wordt rondgeleid. Dit omdat er in bepaalde periodes meer vraag naar is. Uw kind komt niet mee tijdens deze rondleiding. Als blijkt dat onze school de juiste onderwijsplaats is voor uw kind, dan wordt er tijdens een ondersteuningsteam met u besproken wanneer uw kind bij ons op school start en ook wanneer uw kind een uurtje kan wennen (kennismaken met de school, klas en juf/meester).
Namens het team, tot ziens op de Vlieger.

 

 
Aanmelden 
 

Kinderen die voor de meivakantie door de basisscholen voor een ondersteuningsteam worden aangemeld op de Vlieger (TLV stap 2 en 4 of stap 4), kunnen -indien er plaatsingsruimte is- nog het lopende schooljaar geplaatst worden mits het dossier volledig is opgestuurd (per post of per mail).

 

We hanteren per kind een voorbereidingstijd van twee weken, gerekend vanaf het moment dat het dossier volledig bij ons is binnen gekomen. Na die twee weken kan er een ondersteuningsteam bijeen komen. Afspraken voor een ondersteuningsteam worden in overleg met het De Vlieger gemaakt (contactpersoon is Judith Stevens).

De kinderen die na de meivakantie voor een ondersteuningsteam worden aangemeld, worden in het nieuwe schooljaar geplaatst. In de periode voor de zomervakantie vindt er nog wel een ondersteuningsteam plaats. Voor aanmeldingen (uiteraard met een volledig dossier) die binnenkomen na 1 juni is er geen plaatsingsgarantie voor de eerste schooldag van het nieuwe cursusjaar, maar zal een plaatsing spoedig daarna gebeuren.

Voor aanmeldingen of het opsturen van een dossier kunt u ons per mail bereiken op: ot@sbodevlieger.nl Voor vragen of informatie kunt u zich richten tot Judith Stevens: jstevens@sbodevlieger.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren