Speltherapie

 

Mijn naam is Saskia de Kuyper, op de Vlieger ben ik werkzaam als speltherapeut.
Mijn collega Désirée Keijzer verzorgt de hier aan gekoppelde ouderbegeleiding.

 

Voor wie is speltherapie?
Speltherapie kan kinderen helpen die, door welke oorzaak dan ook, vastlopen in hun emotionele of sociale ontwikkeling.
Soms vertonen kinderen gedrag waaraan je kunt merken dat ze niet lekker in hun vel zitten. Ze zijn bijvoorbeeld snel prikkelbaar en maken vaak ruzie. Of ze trekken zich juist terug in zichzelf en kunnen geen aansluiting vinden met leeftijdgenootjes. Ze zijn erg onzeker wat ze zelf kunnen. Sommige kinderen slapen slecht en /of hebben nachtmerries.
Als hun schoolprestaties terug lopen of stil staan, gaan leerkrachten en/of ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun leerling/hun kind.

 

SpeltherapieWaarom spelen als therapie?
Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Wat het nog niet zo goed kan (of wil) zeggen, kan het kind wel in spel laten zien.
In een daarvoor ingerichte kamer met verschillende soorten spelmaterialen, krijgt het kind de gelegenheid om samen met de speltherapeut, zijn eigen spel te spelen en uiting te geven aan zijn belevingswereld.
Het kind kan zijn opgedane ervaringen uitspelen, verwerken en zichzelf en zijn omgeving op een andere manier beleven.
Zo kan speltherapie een kind helpen angsten of remmingen te overwinnen, nare gebeurtenissen te verwerken en gevoelens te uiten en meer zelfvertrouwen te krijgen. Het doel is altijd dat het kind weer op eigen kompas kan varen.

 

Hoe verloopt speltherapie/ouderbegeleiding op de Vlieger?
Via de leerkracht/intern begeleider en/of de ouder wordt een leerling besproken in Het Zorgteam en vervolgens in de Commissie Leerlingen Zorg aangemeld. Hier wordt besloten of het kind in aanmerking komt voor speltherapie.
Er wordt gekeken of de emotionele problemen het leren ernstig belemmeren, de ernst van de problemen om een kortdurende behandeling vragen (maximaal 20 spelsessies), de ouders actief willen meewerken aan de aan speltherapie gekoppelde ouderbegeleiding. Voorafgaand aan speltherapie vindt een kennismakingsgesprek plaats met de ouders, de speltherapeut en de ouderbegeleider. De ouderbegeleider heeft regelmatig contact met de ouders.
Speltherapie vindt iedere week plaats op een vast tijdstip, een spelsessie duurt drie kwartier. De lengte van de behandeling is afhankelijk van de problematiek en het tempo van het kind.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren