Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder, op de gang van zaken binnen de Stichting en de onder de Stichting ressorterende school.

 

De toezichtfilosofie van SBO de Vlieger gaat uit van:

 

V Vertrouwen en Verantwoording vanuit Verbinding

L Lerende organisatie, dus fouten maken mag, ervan leren is belangrijk

I Integer handelen

E Energiek; ontwikkeling en uitdaging komen niet aanwaaien

G Groeien in kracht; dit is wat we de leerlingen willen bieden en derhalve ook van onszelf vragen

E Eigenwaarde. Iedereen in de organisatie voegt 'waarde' toe

R Rolvast en Respectvol handelen geeft het beste Resultaat

  

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
Dhr. B. Bruyns (voorzitter)

Dhr. F. Tetteroo (vicevoorzitter)
Mevr T. Kamphuis
Dhr. W. van Moort

Mevr. M. Ouwerkerk

Dhr. R. Wassing

 

Wilt u contact opnemen mail dan naar de raadvantoezicht apestaart sbodevlieger punt nl

 

 

Klik hier voor de statuten van de Stichting

Klik hier voor het bestuursreglement

Klik hier voor reglement Raad van Toezicht

Klik hier voor het toezichts- en toetsingskader

Klik hier voor het Treasurystatuut

 

Klik hier voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2020

Klik hier voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2019

Klik hier voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2018

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences