Concept

 

De organisatie van het onderwijs ingedeeld in stromen


Ons onderwijs geven wij vorm in verschillende stromen (leerroutes) De kern bestaat uit een de oranje stroom. In deze kerngroep zitten de meeste leerlingen van onze school. De kinderen plaatsen wij in een vaste kerngroep.

 

In de regenbooggroepen plaatsen wij leerlingen van de onderbouw (groep 1 t/m 4).
In twee regenbooggroepen zitten de jonge kinderen die nog moeten oefenen met de schoolse vaardigheden en die beginnen met het aanvankelijk lezen en rekenen (groep 3).

In de regenbooggroepen is extra ondersteuning aanwezig om nog beter aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
Gedurende een periode van observatie en intensieve oefening, worden de onderwijsbehoeftes en de leerresultaten van de leerlingen goed in beeld gebracht. Na de observatieperiode (duurt ongeveer 1 jaar), worden de kinderen doorgeplaatst naar een andere groep.

Als de basisvaardigheden voor het lezen en rekenen nog niet voldoende op gang zijn gekomen, kan uw kind geplaatst worden in de Kameleon.

In deze groep wordt extra aandacht besteed aan het rekenen en lezen. Daarnaast besteden we aandacht besteed aan de zgn. executieve functies als luisteren, omgaan met uitgestelde aandacht, taakaanpak en zelfstandig werken. Een tussentijdse flexibele doorstroming naar een andere groep en stroom is mogelijk.


In de oranje stroom zijn er groepsdoorbroken instructiegroepen voor rekenen en lezen (leerplekken) en
nemen de kinderen twee keer per dag 45 minuten deel aan een werkplek (bijv. ICT, kunst, wereld, techniek). In de oranje stroom krijgen leerlingen in de overige tijd de vakken aangeboden in hun eigen groep, in de zgn. thuistijd. Het onderwijs wordt thematisch aangeboden.

De blauwe stroom (gespecialiseerde groepen) is een lesplek binnen het SBO voor leerlingen die binnen een kerngroep van de oranje stroom weinig vooruitgang boeken en die moeite hebben zich staande houden in de kerngroep. Zij kunnen (nog) niet in de kerngroep tot ontwikkeling komen, vanwege te grote belemmeringen op cognitief en sociaal emotioneel gebied. Deze leerlingen krijgen in de blauwe stroom de kans om hun mogelijkheden optimaal te ontwikkelen en kunnen zich in deze groep voldoende veilig voelen. Kinderen die in de blauwe stroom geplaatst worden hebben naast hun specifieke onderwijsbehoeften een specifieke observatievraag.

 

In de groene ‘stroom’ (extra ondersteuning) komen kinderen uit alle stromen om extra ondersteuning te krijgen. Deze groepen zijn flexibel van samenstelling en er vinden groepsen individuele behandelingen en trainingen plaats.
Bijvoorbeeld: dyslexiebehandeling, dyscalculie-onderzoek, logopedie, speltherapie, weerbaarheidtraining als Rots en Water.

Afhankelijk van de onderwijsbehoefte kijken we per leerling welk aanbod past bij
de ontwikkelingsdoelen. 

 

Regenbooggroepen

Vaste groepen, Groep 1 t/m 4, oefenen schoolse vaardigheden, extra ondersteuning

 

Kerngroepen

Vaste basisgroep, groepsdoorbroken instructiegroepen, werkplekken en soms additionele groep (groen)

Gespecialiseerde groepen

Vaste groep, alle vakken in dezelfde groepssamenstelling, soms deelname aan additionele groepen (groen)

Additionele ondersteuning

Flexibele groepen, instroom vanuit kerngroepen                                                                                           

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren