Perspectiefklas

Inleiding:

Het Perspectiefproject is, onder leiding van PPO- Leiden, schooljaar 2018/2019 gestart als pilot voor zeven Leidse scholen. Daarnaast waren de volgende organisaties betrokken:    SBO de Vlieger, het CJG Noord, de AED en Impuls organisatieadvies. 

Na twee schooljaren is de pilot uitgegroeid tot een volwaardig en uniek programma voor leerlingen uit het regulier onderwijs van groep 5 en groep 6 die het schoolse leren moeilijk vinden. 

In schooljaar 2020/2021 werd de Perspectiefklas opengesteld voor alle basisscholen in de regio Leiden en valt deze onder de Expertise van SBO de Vlieger.                                                     In oktober 2021 is een nieuwe groep gestart. In deze groep nemen leerlingen deel van 8 verschillende basisscholen uit de Leidse regio. 

 

Welke leerlingen komen in aanmerking voor de  Perspectiefklas?                                                

De Perspectiefklas is bedoeld voor leerlingen uit groep 5 en 6, die een laag leerrendement hebben omdat zij op moeilijk lerend niveau functioneren (lvb). Door het versterken van o.a. de Executieve Functies is het doel het zelfvertrouwen van de leerling te vergroten waardoor hij zelfstandiger wordt en meer op zichzelf durft vertrouwen. Leerlingen voelen zich tevens sociaal emotioneel competenter. Het streven is te voorkomen dat deze leerlingen naar een speciale onderwijssetting moeten en na het PO kunnen doorstomen naar het Praktijkonderwijs of VMBO met leerwegondersteuning. 

 

Het programma van de Perspectiefklas

De Perspectiefklas draait op maandagochtend op een basisschool. Twee leerkrachten vanuit SBO de Vlieger verzorgen tien keer het programma voor 8 leerlingen uit de Leidse regio.             Tijdens de ochtend staan de Executieve Functies (EF’s) centraal. Deze worden ingeoefend door het doen van spelletjes en het uitvoeren van een praktische les. Bij de les wordt een beroep gedaan op verschillende manieren van leren en wordt er gewerkt aan het versterken van de competenties van de leerling. Bij de praktische lessen zijn de leerlingen zich er vaak niet van bewust dat ze bezig zijn met dingen die ze in de eigen groep moeilijk vinden. Het lezen van een recept of werkbeschrijving voor een voederplankje is toch echt heel anders dan het lezen van een leesboek, maar het is wel lezen. Het opmeten van de latjes voor het voederplankje is een rekenonderdeel, al beseffen de kinderen dit vaak niet. Een bewustwording hiervan vindt vaak plaats gedurende de periode van de Perspectiefklas. Vaak komt een kind tot de conclusie dat hij meer kan dan hij denkt. 

 

Coaching en ondersteuning in de eigen groep

Na twee lessen in de Perspectiefklas, coacht de Perspectiefklasleerkracht het kind in de eigen groep bij het inoefenen van de EF’s. De leerling krijgt directe feedback en wordt zo geactiveerd om zelf na te denken over zijn manier van werken waarbij het ook zal ervaren dat er (vaak) al heel veel goed gaat.

 

Contact met de leerkracht

De lijnen tussen de Perspectiefklasleerkracht en de eigen leerkracht van de leerling zijn kort. De nabespreking van de observaties tijdens de lessen in de eigen groep en in de Perspectiefklas zijn een belangrijk onderdeel van het project. Door de korte lijn kan er gericht gewerkt worden aan wat de leerling nodig heeft. De Perspectiefleerkracht kan meedenken over het onderwijsprogramma, klassenorganisatie en niveauverschillen, dit al naar gelang de behoefte van de leerkracht. Het coachen van de leerling in de eigen groep en de ondersteuning van de leerkracht maakt dit project zo uniek. 

 

Ouders

Om de driehoek ouder-school- kind compleet te maken, verzorgt het Jeugdteam Leidse regio minimaal één ouderbijeenkomst. Ook hierbij staan de Executieve Functies centraal maar dan gericht op de thuissituatie. Ouders krijgen tijdens die bijeenkomsten de gelegenheid om de eerste 20 minuten aanwezig te zijn in de Perspectiefklas. Dit is het moment waarbij een nieuwe Executieve Functie wordt besproken. In de bijeenkomst wordt vervolgens de link met de thuissituatie gelegd. Het doel is ouders meer kennis te geven over hun kind met een lvb zodat zij hen nog beter kunnen ondersteunen.                                                                                                     

De ouderbijeenkomst en het verdere contact met ouders wordt verzorgd door Liduin Brouwer en Janneke van Leeuwen. 

 

Voorwaarden voor deelname aan de Perspectiefklas

v  De perspectiefklas is voor leerlingen uit groep 5 en 6 die moeite hebben met het schoolse leren. Het niveau van een leerling ligt (ver) onder het gemiddelde en de verwachte uitstroom is VMBO met leerwegondersteuning of praktijkonderwijs. 

v  De leerkracht staat open voor de samenwerking met de Perspectiefklasbegeleiders

v  De ouders nemen deel aan de bijeenkomst van het Jeugdteam Leidse regio.

 

Aanmeldprocedure

Een nieuwe groep met 8 leerlingen zal starten na de meivakantie van 2022. Deze groep zal doorlopen tot in november van schooljaar 2022-2023. De precieze data worden nog bekend gemaakt. 

De intakes vinden plaats in maart en april. Aanmelden kan altijd echter kunnen we een plaatsje in de Perspectiefklas van een leerling niet garanderen. De vraag overstijgt het aantal beschikbare plekken. De leerling komt in eerste instantie op een wachtlijst. 

Zodra het formulier van een leerling voor de Perspectiefklas binnen is, neemt een leerkracht van de Perspectiefklas contact op met de school. Als het kind officieel is geplaatst, vindt er een intake plaats. Behalve de leerkrachten vanuit de Perspectiefklas zullen vanuit de school  leerkracht, ouders en Internbegeleider aanwezig zijn. 

 

Wilt u meer informatie m.b.t. de Perspectiefklas of twijfelt u of een leerling hiervoor in aanmerking kan komen, neem dan contact op met de contactpersoon van de Perspectiefklas Monique Welling (mwelling@sbodevlieger.nl)

 

Hieronder te downloaden aanmeldformulieren. 

 

Wilt u meer informatie m.b.t. de Perspectiefklas of twijfelt u of een leerling hiervoor in aanmerking kan komen, neem dan contact op met de contactpersoon van de Perspectiefklas Monique Welling (mwelling@sbodevlieger.nl)

 

Downloads

Informatie voor leraren

Informatie voor ouders

Aanmeldformulier perspectiefklas school en ouders

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren