Pannaveld officieel geopend
19 juli 2019 13:06

Onze school als oefenplaats

 

Onze school heeft een actieve Kinderraad. Alle thuisgroepen leveren een daarvoor jaarlijks een democratisch gekozen vertegenwoordiger. Er staan jaarlijks een 7-tal vergaderingen op de jaarplanner en daar waar nodig worden er vergaderingen ingelast.

De Kinderraad bestaat uit minimaal 20 bestuursleden waaronder een voorzitter. De agenda wordt samengesteld vanuit de Kinderraad en aangevuld door de directie.

Naast overleg over praktische zaken in en rond de school houdt de Kinderraad zich als vanzelfsprekend bezig met de vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, respect, begrip voor anderen en jezelf, verdraagzaamheid, autonomie, verbondenheid, veiligheid en het afwijzen van discriminatie. Zij hebben zo ook inspraak op schoolse zaken die hen betreffen en of aangaan.

 

Dit schooljaar kwamen er weer een aantal belangrijke punten naar voren.  Er werden ook al zaken voor het schooljaar 2019 -2020 besproken. Zoals bijvoorbeeld de rookvrije school en de gezonde school. Ook is er nu al meegedacht aan de invulling van de ateliers voor volgend jaar.

 

Dit jaar was de mijlpaal het eindelijk geheel gerealiseerde pannaveld op ons schoolplein! Ook de Kinderraad van het voorafgaande schooljaar was hier al mee bezig.  Na het vergoenen van het plein was er de wens op beter en veiliger te kunnen voetballen. Dat punt werd dit schooljaar weer opgepikt er werd druk overleg gepleegd met de directie. Er werden offertes aangevraagd en de vertegenwoordigers hielden hun thuisgroepen op de hoogte van de ontwikkelingen. Vanuit de thuisgroepen kwamen dan weer zinvolle suggesties die wel of niet meegenomen werden in het ontwerp, de uiteindelijke wens.

 

Het is geworden wat het nu is en daar zijn wij als school heel trots op! Wij zijn de Kinderraad dan ook dankbaar dat dit is opgepakt. De Kinderraad was van mening dat er nog een feestelijke opening moest komen. Op hun initiatief is er een voorstel geschreven en na overleg met de directie hebben zij de stoute schoenen aan getrokken en onze wethouder van o.a. Onderwijs en Sport, Paul Dirkse aangeschreven middels een mooie tekening en een begeleidend schrijven. Daar werd positief op gereageerd! Vanaf dat moment begon de planning en een strak schema om dit in de laatste week van het schooljaar te regelen. Dankzij Marciano, Thobias en Bo is het een geweldige opening geworden. De pers was aanwezig en de wethouder was zeer geïnteresseerd in de werkzaamheden van de Kinderraad en opende het veld met het doorknippen van een lint maar het was pas echt toen de wethouder het veld betrad en de eerste penalty nam!

 

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren