Logopedie

 

Wat is logopedie?
Logopedie richt zich op taal, spraak, mondgewoonten, adem en stem, gehoor en auditieve vaardigheden. Dit alles heeft met mondelinge taalvaardigheden te maken.

 

Logopedie op De Vlieger

De logopedisten op De Vlieger hebben als belangrijkste taak het behandelen van kinderen -zowel in de groep (of ‘in groepjes’ ) als individueel- met logopedische stoornissen die in relatie staan tot het volgen van onderwijs.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
- het kind krijgt logopedie op school (individueel of in een groepje)
- het kind wordt verwezen naar een logopedische praktijk
- het kind krijgt logopedie op school in combinatie met logopedie in een praktijk (behandelingen worden op elkaar afgestemd)
 
Kinderen die problemen hebben met hun taalontwikkeling en/of communicatieve vaardigheden komen in aanmerking voor logopedie. Er wordt rekening gehouden met de algehele ontwikkeling en de mogelijkheden van het kind.
  
Aansluitend op atelier De Wereld wordt in kleine groepjes logopedie gegeven aan kinderen van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De logopedie richt zich voornamelijk op het vergroten van de woordenschat en op taal-denkrelaties en heeft als uitgangspunt: taal leren vanuit praktisch handelen.
 
Femke Boddé
Esther van der Weiden

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren