Logopedie

Wat is logopedie in het algemeen?
Logopedie richt zich op taal, spraak, mondgewoonten, adem en stem, gehoor en auditieve vaardigheden.

 

Logopedie op De Vlieger

Logopedie op de Vlieger richt zich met name op het optimaliseren van het taalaanbod (o.a. woordenschat, verhaalopbouw, zinsbegrip). We houden de leerkrachten van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte en geven adviezen voor in de klas.

We observeren in de onderbouwgroepen en de leerkrachten worden gecoacht.

 

Wanneer er bij een kind sprake is van een (vermoedelijke) taalontwikkelingsstoornis (TOS) of taalachterstand (denk aan kinderen die Nederlands als tweede taal leren) dan bepalen we in overleg met de intern begeleider, psycholoog, leerkracht en ouders welke vervolgstappen er moeten worden genomen.

Deze kunnen bestaan uit:

  • Contact logopedist vrije vestiging;
  • Logopedisch onderzoek;
  • Verwijzing naar vrije vestiging;

Onze schoollogopedistren doen geen individuele logopedische behandelingen.

 

 

Logopedisten SBO De Vlieger,

 

Femke Boddé
Esther van der Weiden

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren