Nieuwe leerling

Voor wie is onze school? 

Onze school biedt onderwijs en voorzieningen voor leerlingen met lichte leermoeilijkheden en/of lichte gedragsmoeilijkheden. Voor de leermoeilijkheden zijn er diverse oorzaken, zoals te noemen: leermoeilijkheden als gevolg van het intelligentieniveau of ontstaan vanuit het intelligentie profiel, vanuit een beperking in de executieve functies en het daardoor nog ontbreken van de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren, of vanuit leermoeilijkheden als gevolg van milde taalproblemen of tweedetaalverwerving (NT2). Mogelijk is er sprake van een specifieke leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie. De leermoeilijkheden kunnen ook voortkomen vanuit de sociaal-emotionele ontwikkeling of de geschiedenis van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Mogelijk is er sprake van een ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD. Ook kan er sprake zijn van internaliserende problemen zoals angsten en of faalangst. Een combinatie van leermoeilijkheden en sociaal-emotionele belemmeringen is mogelijk en vaak te zien, te denken aan bijvoorbeeld een laag zelfbeeld door faalervaringen als gevolg van overvraging. De leerproblemen en alles wat daarbij komt kijken, staan op de voorgrond terwijl de leerbaarheid met betrekking tot de sociaal-emotionele vaardigheden een belangrijke voorwaarde is voor plaatsing. 

 

Kennismaken met onze school 

U kunt een rondleiding aanvragen om kennis te maken met het onderwijs op onze school. U kunt de rondleiding aanvragen als er binnenkort sprake is van een overstap van uw kind naar Speciaal basisonderwijs. Rondleidingen zijn in de ochtend om 09.30u van maandag tot en met woensdag. Het is mogelijk dat er meerdere ouders/verzorgers deelnemen. Rondleidingen verzorgen we tot uiterlijk drie weken voor de zomervakantie en we starten ook weer met rondleidingen drie weken na de zomervakantie.  

U kunt bellen met onze administratie om een afspraak te maken tussen 09.00u-13.00u. Telefoonnummer: 071-5174664.

 

Inschrijven op de interesselijst

Wanneer u een rondleiding hebt gekregen en u wilt uw kind plaatsen op onze school, kunt u dat ons laten weten door het interesseformulier in te vullen op de website.

 

Aanmelden van uw kind 

Om uw kind aan te melden heeft u een geldige toelaatbaarheidsverklaring Speciaal basisonderwijs nodig. Meer informatie over de organisatie van passend onderwijs in de regio Leiden, kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband PPO Leiden: www.pporegioleiden.nl

 

Na afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring Speciaal basisonderwijs start de aanmeldroute. 

 

Om uw kind aan te melden stuurt u een mail naar: ot@sbodevlieger.nl

 

Na ontvangst van de aanmelding wordt informatie over uw kind door ons opgevraagd:

  • Het ingevulde groeidocument (GD) met gegevens van het leerlingvolgsysteem; gesprekverslagen; een recent ontwikkelingsperspectief plan (OPP); verslaglegging van diagnostiek en intelligentie onderzoek, verslaglegging van behandelingen zoals logopedie, en/of andere begeleiding;

  • Geldige Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Basisonderwijs.   

De informatie kan gestuurd worden naar: ot@sbodevlieger.nl 

 

De informatie gaat besproken worden in onze Plaatsingscommissie. Het kan zijn dat er nog aanvullende informatie wordt opgevraagd of dat er een observatie wordt afgesproken. 

 

Als de Plaatsingscommissie positief is over de plaatsing, wordt een best passende groep binnen onze school gekozen. Als er geen passende groep is op dat moment, wordt besproken met ouders wat de mogelijkheden zijn. Het is ook mogelijk dat, ondanks een geldige toelaatbaarheidsverklaring voor Speciaal basisonderwijs, de Plaatsingscommissie een negatief besluit neemt over de plaatsing en de leerling niet aanneemt. In dit geval zal er meegedacht worden met ouders over alternatieven. Het samenwerkingsverband PPO Leiden is ook betrokken.  

 

Gedurende het gehele schooljaar kunnen we een aanmelding voor onze school in behandeling nemen. Nieuwe aanmeldingen die binnenkomen in de laatste drie weken voor de zomervakantie worden in het nieuwe schooljaar in behandeling genomen (na de derde week). 

 

Gesprek op school 

Na een positief besluit van de Plaatsingscommissie volgt een plaatsingsgesprek op school met ouders (en kind). 

 

Nieuwe leerlingen

Voor de nieuwe leerlingen 23/24 is er een kennismakingsochtend voor de zomervakantie. Deze is in de derde week voor de zomervakantie. Voor de leerlingen die gedurende het lopende schooljaar starten, worden andere afspraken gemaakt.
Zie hieronder. 

 

Instroom van de nieuwe leerlingen 23/24 indien er een passende plek is:

1. Na de zomervakantie 

Nieuwe leerlingen starten op de eerste schooldag. Er is een kennismakingsdag voor de zomervakantie. 
Indien de TLV nog niet is afgegeven:
Van een aantal nieuw te plaatsen leerlingen die thans in de precedure zitten verwachten wij nog de TLV.
Zij kunnen na afgifte van de TLV in de 4e week van het schooljaar instromen (maandag 25 september). 

2. Na de herfstvakantie

Kennismaken voor de nieuwe leerlingen is in de week voor de herfstvakantie.

De eerste schooldag is maandag 23 oktober 2023. 

3. Voor 01 februari 

Kennismaken voor de nieuwe leerlingen is in de laatste week van januari.

De eerste schooldag is maandag 31 januari 2024. 

Tussentijdse instroom is alleen mogelijk na overleg op individueel niveau, zoals bij een verhuizing.

 

De onderwijsspecialisten van de samenwerkingsverbanden verzoeken we een aankondigingsmail voor een mogelijk nieuwe leerling te sturen aan: ot@sbodevlieger.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren