Logopedie

 

De expertise kan bestaan uit: logopedisch onderzoek, behandeling en advies.
 
Een behandeling richt zich op het ondersteunen van kinderen die problemen hebben op de volgende gebieden: taalproductie, taalbegrip, auditieve vaardigheden, communicatieve redzaamheid/pragmatiek en spraak.
 
Kinderen zijn gebaat bij veel herhaling. De logopedist sluit daarom zoveel mogelijk aan bij de lessen die in de klas worden gegeven en gebruikt, voornamelijk de taalmethode van de school. Ook de methodes van de zaakvakken kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld met pré-teaching aan taalbegrip en woordenschatuitbreiding te werken. Kinderen herkennen de lesstof in de klas en kunnen zo de lessen makkelijker volgen. Hierdoor zijn de kinderen meer bij de les betrokken, hebben ze meer plezier in de les en krijgen ze meer zelfvertrouwen.
 
Over het algemeen worden de kinderen twee keer per week drie kwartier begeleid. De behandeling vindt meestal één op één plaats, soms in kleine groepjes.
 
Naast het werken met kinderen geeft de logopedist adviezen aan ouders en leerkracht.

 

Folder logopedie

 

Voor vragen en aanmelden; stuur een mail!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren