Visie en missie

 

De missie en ambitie van de SBO-voorziening is:


Het Speciaal Basisonderwijs van het Samenwerkingsverband PPO regio Leiden is een professionele onderwijs-ondersteunings-voorziening.
Wij bieden alle kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes op tijd het onderwijs dat ze nodig hebben om een volwaardig lid van de maatschappij te zijn.
Binnen onze school bieden wij kinderen ruimte om zichzelf te zijn. Hierdoor krijgen zij gelegenheid hun talenten te ontdekken en die verder te ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving.
Dit doen we samen en met iedereen die we daarvoor nodig hebben.

 

Slogan en kernwaarden


Onze slogan is: ’Groeien in kracht’


Onze kernwaarden zijn:
• Verbinding
• Uitdaging
• Ontwikkeling
• Ondernemend

 

Op onze voorziening willen we vanuit gezamenlijkheid met elkaar en de omgeving verbonden blijven. Onze
kinderen groeien op in een maatschappij waarin een beroep gedaan wordt op het aangaan
van verantwoordelijkheid, op het nemen van initiatief en het aannemen van de uitdaging om zelf keuzes te
maken. Dat kan alleen maar, als we zorgen voor een omgeving die de ontwikkeling en een onderzoekende
houding bevordert.
Die de ruimte geeft aan elkaar, zodat talenten zich ontplooien en tot groei kunnen komen. Waar binnen een
dialoog op gang komt, zodat ondernemershap en innovatie ontstaat.
Vanuit het uitdragen van deze gezamenlijke waarden brengen we groei tot stand, zowel voor de leerlingen als voor het personeel van de Vlieger.

  


Streefbeelden

 

  1. Op onze school sluit het onderwijs nauw aan op de onderwijsbehoeften van de kinderen.
  2. De groepen in onze school worden op basis van onderwijsbehoeften samengesteld.  
  3. Op onze school staat het kind centraal en zorgen we dat de ontwikkeling van elk kind op een positieve wijze tot groei leidt.
  4. Alle medewerkers onderscheiden zich, naast hun orthopedagogische en –didactische competenties op een specialisatie.
  5. Op onze school kunnen leerlingen volledig of partieel onderwijs volgen en kunnen zij deel uitmaken van een vaste groep of gedeeltelijk in wisselende groepssamenstellingen terecht komen.
  6. De expertise van de SBO-voorziening wordt flexibel ingezet  t.b.v. het regulier onderwijs.
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren