Samenwerking Speciaal (basis)Onderwijs

Het is voor ouders niet altijd makkelijk de weg te vinden in onderwijsland, zeker niet als een kind speciale onderwijsondersteuning nodig heeft. Om ouders en andere betrokkenen hierbij te helpen, hebben de besturen van de Leidse scholen voor speciaal (basis)onderwijs een gezamenlijke website ontwikkeld: www.speciaalonderwijsleiden.nl. De website biedt overzicht, laat zien hoe het speciaal (basis)onderwijs is georganiseerd en welke organisaties zijn betrokken. Bovendien biedt de site een lijst met scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio met informatie waarin zij gespecialiseerd zijn en een doorlink naar de eigen websites van deze scholen.

 

Passend onderwijs

De start van passend onderwijs in 2014 heeft de samenwerking tussen de Leidse scholen voor speciaal (basis-)onderwijs versterkt en verdiept. Samenwerken is het synoniem voor passend onderwijs. Samenwerken als scholen voor speciaal (basis)onderwijs en basisonderwijs, samenwerken met partners in het primair en in het voortgezet onderwijs, samenwerken met zorgaanbieders en met gemeenten. Samenwerken, met het doel een passend aanbod aan onderwijs en jeugdzorg voor alle kinderen in Leiden en omstreken te realiseren.

 

En wat levert die samenwerking op voor ouders en leerlingen? Door te leren van elkaar, te kijken bij elkaar en elkaar te ondersteunen, worden de scholen ‘iedere dag een beetje beter’. Samen werken we aan onze onderwijskwaliteit. Waardoor we speciaal onderwijs van kwaliteit leveren voor het kind met extra ondersteuningsbehoefte.

 

We hopen dat de informatie op deze website u helpt bij het zoeken naar informatie en het vinden van de passende onderwijsplaats voor uw kind!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren