OR

 

Ouderraad


Binnen De Vlieger is een ouderraad (OR) actief.

Het doel van de OR is:
het contact en de samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen.
het schoolteam ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van de diverse activiteiten, zoals het organiseren van de   bibliotheek, het sinterklaasfeest, kerstmis en alle andere leuke activiteiten. 

 

Geldelijke bijdrage van ouders
 

Ieder jaar wordt er aan de ouders een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig. Dat betekent dat een school een leerling niet mag weigeren of van school sturen als ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen.
De bijdrage is bestemd om een aantal extra uitgaven te kunnen bekostigen zoals het 3-Octoberfeest, het kerstdiner, de Sinterklaascadeautjes, museumbezoek en dergelijke.
Het is heel belangrijk dat iedereen hier aan meebetaalt, want alle kinderen profiteren ervan.
De ouderbijdrage is minimaal € 30.
De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af over inkomsten en uitgaven tijdens een algemene jaarvergadering. Hiervoor ontvangen alle ouders een uitnodiging.  

 

Naast de algemene vergadering komen de leden van de OR verschillende malen bij elkaar om zaken te bespreken. Deze vergaderingen zijn openbaar.
 
Wilt u meer weten? Stuur ons gerust een mailtje.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren