Regenboog

De leerlingen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) worden in de regenbooggroep geplaatst.

Er is één regenbooggroep voor de kleuters en er zijn twee regenbooggroepen waarin de jonge kinderen die nog moeten oefenen met de schoolse vaardigheden en die beginnen met het aanvankelijk lezen en rekenen (groep 3).

In de regenbooggroepen is extra ondersteuning aanwezig om nog beter aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Gedurende een periode van observatie en intensieve oefening, worden de onderwijsbehoeftes en de leerresultaten van de leerlingen goed in beeld gebracht.

Na de observatieperiode worden de kinderen doorgeplaatst naar een andere stroom en groep.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren