Impulsklas

                                           Impuls 

Informatie

In het schooljaar 2014-2015 heeft SBO de Vlieger de eerste Impulsklas van Nederland neergezet. Inmiddels is de Vlieger Impulsklas in de regio Leiden een begrip geworden.

In het Jeugdjournaal is een item geweest over de Impulsklas. Klik hier voor filmpje.

 

Op dinsdag en donderdag draaien er twee groepen voor het oudere kind, onder leiding van Desiree Keijzer en Chantal Neys.

 

Dinsdag draait ook een groep voor het jongere kind, onder leiding van Marion Franse en Monique Welling.

 

Programma

In de bovenbouwgroepen ligt de focus op het verbeteren van werkhouding, omgaan met frustratie en luisterhouding. Een groot deel van de dag werken leerlingen aan de leerstof die ze meekrijgen uit de klas. Daarnaast is communicatie een belangrijk aspect. Hoe communiceer je met je ouders, met de leerkracht en met je leeftijdsgenoten. Door middel van energizers en gerichte oefeningen wordt hieraan gewerkt.

 

In de onderbouwgroep ligt de focus op het leren uitvoeren van opdrachten, samenwerken en taakgerichtheid. Spel is een belangrijk onderdeel van de ochtend. Het leren omgaan met vrije situatie en je plek leren pakken binnen de groepsdynamiek zijn van belang. Er is een intensieve samenwerking met de leerkrachten door middel van observaties en co-teaching. Ouders bespreken wekelijks met elkaar de voortgang van hun kind op school en thuis. Door de inzet op jonge leeftijd van de Impulsklas verwachten we een afname van gedragsproblemen op latere leeftijd binnen de basisschool.

 

Ondersteuning

Daarnaast bieden we ondersteuning voor leerkrachten in de klas, schoolteams en ouders. De expertise van de begeleiders wordt optimaal ingezet. Scholen maken gebruik van het Impulsaanbod uit de waaier van ondersteuning. Impulsklas medewerkers werken nauw samen met leerkrachten en de directie van de school om hun bevindingen van ouders, kinderen en schoolsituaties terug te geven zodat de school zo goed mogelijk leert aansluiten bij hun leerling- en ouderpopulatie. De Impulsklas is een onderdeel van de schoolsetting.

 

Een brede kijk helpt om de successen die door ouders, leerlingen en leerkrachten zijn geboekt te borgen. Impuls voert voortgangsgesprekken op alle scholen waar Impulsklasleerlingen zitten om de afstemming met de school en de verdere ontwikkeling van de Impulsklas te waarborgen. Deze nauwe samenwerking levert op dat scholen beter zicht krijgen op waar zij nu staan in het bieden van passend onderwijs en welke leervragen er nog zijn omtrent het omgaan met leerlingen met werkhoudings- en gedragsproblemen binnen de school. Verdere professionalisering van het team en een aanbod op maat is een mogelijk vervolg.

 

Samen Ontwikkelen

SBO de Vlieger werkt nauw samen met Impuls in de verdere ontwikkeling van Impulsklassen.
Zo ontwikkelen we samen profielschetsen voor de begeleiders van de groepen en bieden we bij alle Impulsklassen zorg op maat in de Impulsklas die rekening houdt met het type leerlingen en de doelgroep ouders.

 

 


Voorwaarden Impulsklas

Aanvragen impulsklas download; aanvraagformulier Impulsklas

 

 

Folders


Folder Impulsklas ouders. Klik hier

Folder Impulsklas leekrachten. Klik hier

 
 

Artikelen


Klik hier voor het krantenartikel over de Impulsklas van 20-12-2016

Klik hier voor het artikel over de Impulsklas in Zoeterwoude.

 

Artikel 'Ouders als Buddy'

 

Klik hier voor het Impulsklas artikel dat geplaatst is in het tijdschrift

Passend onderwijs.

 

Klik hier voor het Impulsklas filmpje bij het Jeugdjournaal

 

Filmpje

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren