Blauwe stroom

De blauwe stroom (gespecialiseerde groepen) is een lesplek binnen het SBO voor leerlingen die binnen een kerngroep van de oranje stroom weinig vooruitgang boeken en die moeite hebben zich staande houden in de kerngroep. Zij kunnen (nog) niet in de kerngroep tot ontwikkeling komen, vanwege te grote belemmeringen op cognitief en sociaal emotioneel gebied. Deze leerlingen krijgen in de blauwe stroom de kans om hun mogelijkheden optimaal te ontwikkelen en kunnen zich in deze groep voldoende veilig voelen. Kinderen die in de blauwe stroom geplaatst worden hebben naast hun specifieke onderwijsbehoeften een specifieke observatievraag.

In de blauwe stroom is extra ondersteuning aanwezig om nog beter aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. De groepsindeling in de blauwe stroom is gebaseerd op leervermogen en niet op
leeftijd. Kinderen werken met individuele leerlijnen. De plaatsing van een leerling in deze stroom is in principe 1 tot 2 jaar. Na de observatieperiode worden de kinderen doorgeplaatst naar een andere stroom en groep.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren