Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder, op de gang van zaken binnen de Stichting en de onder de Stichting ressorterende school.

  

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
Dhr. B. Bruyns (voorzitter)
Mevr T. Kamphuis
Dhr. R. Wassing

Dhr. W. van Moort

Mevr. M. Ouwekerk

Dhr. F. Tetteroo

 

Wilt u contact opnemen mail dan naar de raadvantoezicht apestaart sbodevlieger punt nl

 

 

Klik hier voor de statuten van de Stichting

Klik hier voor het bestuursreglement

Klik hier voor reglement Raad van Toezicht

Klik hier voor het toezichtskader

 

Klik hier voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2018

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren