Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder, op de gang van zaken binnen de Stichting en de onder de Stichting ressorterende school.

 

De toezichtfilosofie van SBO de Vlieger gaat uit van:

 

V Vertrouwen en Verantwoording vanuit Verbinding

L Lerende organisatie, dus fouten maken mag, ervan leren is belangrijk

I Integer handelen

E Energiek; ontwikkeling en uitdaging komen niet aanwaaien

G Groeien in kracht; dit is wat we de leerlingen willen bieden en derhalve ook van onszelf vragen

E Eigenwaarde. Iedereen in de organisatie voegt 'waarde' toe

R Rolvast en Respectvol handelen geeft het beste Resultaat

  

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
Dhr. B. Bruyns (voorzitter)

Dhr. F. Tetteroo (vicevoorzitter)
Dhr. W. van Moort

Mvr. L. Van Emmerik

Dhr. R. Nissen

Mvr. H. Stavleu

 

Wilt u contact opnemen mail dan naar de raadvantoezicht apestaart sbodevlieger punt nl

 

 

Klik hier voor de statuten van de Stichting

Klik hier voor het bestuursreglement

Klik hier voor reglement Raad van Toezicht

Klik hier voor het toezichts- en toetsingskader

Klik hier voor het Treasurystatuut

Klik hier voor de nevenfuncties RvT De Vlieger

Klik hier voor de statutenwijziging

 

Klik hier voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2022

Klik hier voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2021

Klik hier voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2020

Klik hier voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2019

Klik hier voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2018

 

Rooster van aftreden RvT de Vlieger

  Start eerste termijn Start tweede termijn Einde tweede termijn  

Bart Bruijns

(voorzitter)

1 januari 2018

1 januari 2022

1 januari 2026

 

Willem van Moort

(algemeen profiel)

1 januari 2018

1 januari 2022

1 januari 2026

 

Frank Tetteroo

(vice-voorzitter, onderwijscie)

1 januari 2020

1 januari 2024

1 januari 2028

 

Lieke van Emmerik
(onderwijscie)

1 april 2023

1 april 2027

1 april 2031

 

Rens Nissen 

(auditcie)

1 augustus 2023

1 augustus 2027

1 augustus 2031

 

Hennie Stavleu

(auditcie)

1 augustus 2023

1 augustus 2027

1 augustus 2031

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren