Oranje stroom

In de oranje stroom zijn er groepsdoorbroken instructiegroepen voor rekenen en lezen (leerplekken) en
nemen de kinderen twee keer per dag 45 minuten deel aan een werkplek (bijv. ICT, kunst, wereld, techniek). In de oranje stroom krijgen leerlingen in de overige tijd de vakken aangeboden in hun eigen groep, in de zgn. thuistijd. Het onderwijs wordt thematisch aangeboden.
Een leerplek is een instructie- of niveaugroep voor rekenen of lezen. Kinderen worden op didactisch
niveau ingedeeld op wat ze kunnen en nog gaan leren. In een werkplek zitten kinderen van verschillende leeftijden. De werkplek is uitdagend en betekenisvol en zeer uitnodigend voor de kinderen. Het
is voorspelbaar, er zijn vaste afspraken en een duidelijke structuur. In de leerplekken werken we aan
de hand van vaste routines en op deze manier is het voor de kinderen duidelijk hoe de les verloopt. Het
leren op een andere manier stimuleert de kinderen om hun grenzen te verleggen en mee te denken/
praten over de manier waarop geleerd wordt (eigenaarschap). Ook in de oranje stroom voldoet het
lesaanbod aan de kerndoelen die zijn opgesteld door het ministerie.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren