Functionaris Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG zorgt voor een versterking en uitbreiding van privacyrechten van personen. Als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG dienen onderwijsinstellingen enkele maatregelen te nemen. Op grond van de AVG dienen zij een privacybeleid vast te stellen. Verder dienen onderwijsinstellingen een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

 

In het kader van de AVG heeft SBO de Vlieger de heer A.J. Dubois aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming (FG). De heer Dubois houdt toezicht op een juiste uitvoering van deze verordening door gevraagd en ongevraagd de wijze van verwerking van persoonsgegevens te onderzoeken, hierover informatie te geven en te rapporteren. Hij houdt ook contact met de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens.

 

De heer A.J. Dubois is bereikbaar via Privaty B.V., Edelgasstraat 57, 2718 SX Zoetermeer,

via d.dubois@privaty.nl en via 06-1472 9330

 

Wij maken gebruik van Social Schools als communicatie middel met de ouders.

Wilt u hier meer over weten kijk dan in de schoolgids op blz 23.  

 

Mochten er vragen zijn of wilt u een melding maken stuur dan een mail naar ict apestaart sbodevlieger punt nl

 

Documenten

 

IBP beleid

Protocol datalekken

Protocol uitoefenen van recht van betrokken

Privacyreglement

Toestemmingsformulier beeldmateriaal

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren