MR

 

Medezeggenschapsraad 


De medezeggenschapsraad (MR) is er voor de belangen van de kinderen en bestaat uit 4 ouders en 4 leraren van de school. Welke personen dit zijn kunt u lezen in de schoolgids.

 

De MR overlegt ongeveer eens in de 6 weken met de schooldirectie over allerlei zaken waarbij advies en instemming van de MR nodig is. Advisering waar het bijvoorbeeld gaat over voor- en naschoolse opvang, over de inrichting van het schoolplein en de veiligheid in en om de school. Instemming hebben de ouders bijvoorbeeld op het vakantie rooster en de schoolgids. Voor de MR-leraren is, naast de belangen van de kinderen, ook de rechtspositie van hun collega’s belangrijk. Uitgebreidere informatie hierover vindt u in de schoolgids.

 

Opmerkingen en ideeën voor de MR? Stuur een mail naar mr apestaart sbodevlieger punt nl of stop een briefje in de brievenbussen op het Ballonpad of de Boerhaavelaan.


Geïnteresseerd om zelf plaats te nemen in de MR? Stuur dan een mail naar mr apestaart sbodevlieger punt nl


In verband met het regelmatig vertrek van ouders van schoolverlaters zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden. Eén van de MR-ouders geeft graag, geheel vrijblijvend, nadere uitleg over wat de MR doet.

 

Notulen 

 

23-10-2017

Jaarverslag 2016-2017

12-9-2017

26-7-2017

31-5-2017

11-5-2017

15-3-2017

25-1-2016

Jaarverslag 2015-2016

12-12-2016

27-10-2016

31-8-2016

16-6-2016

25-5-2016

19-4-2016

14-3-2016

25-1-2016

9-12-2015

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren