Schooltijden

 

Schooltijden


Om 08.40 uur gaat de 1e bel. De kinderen gaan dan verspreid over het gebouw naar binnen. Om 8.45 uur gaat de tweede bel. De lesactiviteiten starten dan. 

Als uw kind na de tweede bel in de klas komt is hij/zij te laat en verstoort de startactiviteit. Vanaf 8.30 uur is er pleinwacht.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat de school om 15.00 uur uit. Op woensdag om 12.30 uur.
Tijdens het binnenkomen, buitenspelen en naar huis gaan wordt er via een wisselend rooster toezicht gehouden door het personeel van de school.


Eerder brengen en/of later halen


In verband met het vervoer van andere kinderen van / naar ander basis onderwijs (SO) is het mogelijk de kinderen vanaf 08.00 uur te brengen en om 15.30 uur op te halen. Ze worden dan opgevangen in de aula van de school.


Eten en drinken wordt voor de kleine pauze en voor de middagpauze in de klas onder leiding van de leerkracht of onderwijsassistent gedaan. Tijdens de middagpauze wordt toezicht gehouden via een wisselend rooster.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren