IB

 

De intern begeleider organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school gericht op de aandacht voor de zorgleerling en de begeleiding van de leerkracht. Hij/zij ondersteunt collega’s bij het uitvoeren van zorgverbredingactiviteiten en zorgt voor een afstemming van deze activiteiten op schoolniveau. Hij/zij voert gesprekken met leerkrachten, externe contacten en ziet er op toe dat gemaakte afspraken worden nageleefd.

 

Wilt u contact met één van de intern begeleiders? Stuur ons gerust een mail met uw vragen! 

ib

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren